Pisanie pracy w trakcie studiów

Studiowanie to czas wytężonej pracy umysłowej. Już w trakcie pierwszego semestru każdy student zobowiązany jest do napisania co najmniej jednej lub dwóch prac zaliczeniowych.  Jaka sama nazwa wskazuje, prace zaliczeniowe decydują o ocenie końcowej z przedmiotu, dlatego warto się przyłożyć do jej wykonania. Dla wielu studentów jest to najprostszy sposób na zdobycie pozytywnej oceny do indeksu.

Tematy takich prac zadawane są przeważnie przez wykładowców, ale student również może wykazać swoją inicjatywę i zaproponować prowadzącemu własny pomysł. Następnie wystarczy zebrać odpowiednią ilość materiałów naukowych i zająć się konkretnym pisaniem. Jeśli ktoś nie posiada umiejętności humanistycznych, to bez problemu może zwrócić się po pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych do kolegów i koleżanek z grupy bądź starszych roczników. Jedni robią to odpłatnie i w ten sposób zarabiają na utrzymanie na studiach, a drudzy zajmują się w ramach pomocy koleżeńskiej. Podczas pisania pracy należy przestrzegać zasad związanych z konkretnym rodzajem tekstu. Inne wytyczną odnoszą się do referatu, a jeszcze inne do rozprawki. Tekst musi posiadać pewną strukturę, z reguły jest to wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Pisanie prac wymaga umiejętności znalezienia informacji wśród dużej ilości dostępnych źródeł. Wszystkie wykorzystane książki, czasopisma naukowe lub publikacje należy zamieścić w bibliografii.

www.pisanie-prac.org.pl – pomoc w pisaniu prac