Co warto wiedzieć o aplikacji prokuratorskiej?

Co warto wiedzieć o aplikacji prokuratorskiej?

Aplikacja to coś więcej, niż kolejny etap na szczeblu do prawniczej kariery. Aplikacja to swoista zwrotnica na ścieżce zawodowej każdego prawnika. Po zakończeniu studiów przychodzi czas na podjęcie decyzji, czy chcemy podjąć pracę w jednym z prawniczych zawodów. Jeśli nie, możemy spokojnie poszukać zatrudnienia w sektorze prywatnym lub w administracji państwowej. Jeśli jednak marzy nam się praca adwokata, radcy prawnego, sędziego czy prokuratora, musimy zdać stosowne egzaminy i ukończyć właściwą dla naszego wyboru aplikację.

Wymagania wobec prokuratora

Zawód prokuratora jest jednym z najbardziej pociągających, ale równocześnie obarczonych największą odpowiedzialnością zawodów prawniczych. Prokuratorzy są ludźmi nieustannie ocenianymi przez media, społeczeństwo oraz władze państwowe. Ich decyzje niosą ze sobą poważne konsekwencje. Niejednokrotnie decydują o losach poszczególnych ludzi. Wymagania wobec prokuratorów są tak duże, iż każdy, kto pragnie przywdziać togę z czerwonym żabotem (kolor żabotu symbolizuje zagrożenie, jakiego oskarżony winien się spodziewać ze strony prokuratora), musi przejść odpowiednie przygotowanie. – https://aplikanci.profinfo.pl/

Wymagania wobec prokuratora

Etapem przygotowującym do zawodu prawnika jest aplikacja prokuratorska. Aplikacja ta trwa 30 miesięcy, a jej początek przypada nie później niż na 2 miesiące po dniu ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej listy osób przyjętych na aplikację prokuratorską.

Główne cele aplikacji prokuratorskiej

Ponieważ aplikacja ma w sposób jak najlepszy i jak najbardziej rzetelny przygotować aplikantów do wykonywania zawodu prokuratora, składa się z niezwykle urozmaiconych szkoleń oraz praktyk. W trakcie trwania aplikacji prokuratorskiej kandydaci do zawodu przejdą praktyki w sądzie i w prokuraturze, ale również w takich miejscach jak zakład medycyny sądowej, krakowski Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. J. Sehna, w wybranych jednostkach policji (w tym również w jednej ze szkół policyjnych), a także w urzędzie kontroli skarbowej. Praktyki w każdym z tych miejsc pozwolą aplikantowi poznać panującą tam specyfikę pracy, zakres spraw i problemów, z jakimi na co dzień borykają się ich pracownicy, a przede wszystkim zyskać przegląd zagrożeń wynikających z pełnienia funkcji prokuratora.

Aplikację prokuratorską kończą egzaminy przeprowadzane przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości. Egzaminy te odbywają się zawsze w ostatnim miesiącu trwania aplikacji i składają się z części pisemnej oraz części ustnej.