Ścieżki kariery absolwentów studiów prawniczych

Studia prawnicze

Już wkrótce początek nowego roku akademickiego. Tysiące młodych ludzi w całej Polsce rozpocznie naukę na pierwszym roku wybranego kierunku studiów. Najwięcej, jak zwykle, wybrało medycynę, ekonomię, języki obce oraz, oczywiście, studia prawnicze – od wielu lat niezmiennie jedne z najpopularniejszych w kraju i na świecie. Dlaczego?

Gwarantowana wszechstronność wykształcenia

Istnieje wiele powodów, dla których studia prawnicze od dawna znajdują się w ścisłej czołówce najchętniej wybieranych studiów w Polsce. Przede wszystkim stoi za tym ich ogromna uniwersalność, która sprawia, że absolwenci studiów prawniczych są w stanie znaleźć zatrudnienie w wielu bardzo różnych branżach. Wynika to stąd, iż każda gałąź gospodarki, każda branża i przedsiębiorstwo muszą funkcjonować w ściśle określonym porządku prawnym. Przepisy prawa regulują ich działalność nieraz w stopniu niezwykle wprost szczegółowym. Przedsiębiorcy, nie chcąc pogubić się w gąszczu przepisów, muszą mieć wsparcie ze strony osób, dla których prawo nie ma żadnych tajemnic. Nie wystarcza przy tym dostęp do kancelarii prawnych, z którymi można się co jakiś czas skonsultować. Rozwinięta działalność gospodarcza wymaga stałej obecności specjalistów z dziedziny prawa na miejscu, w każdej większej firmie.

Szansa na karierę prawniczą

Powszechność prawa i wzrost jego znaczenia w każdym aspekcie życia to fakt niezaprzeczalny. Studia prawnicze zapewniają podstawy znajomości prawa umożliwiające wybór praktycznie każdego zawodu opartego na pracy umysłowej. Przede wszystkim jednak studia prawnicze to pierwszy i najważniejszy krok ku temu, aby podjąć pracę w jednym z kilku zawodów prawniczych.

Studia prawnicze
Studia prawnicze

Aby móc wykonywać jeden z zawodów prawniczych, czy to będzie adwokat, sędzia, prokurator czy radca prawny lub komornik, należy ukończyć studia prawnicze, a następnie dostać się na aplikację odpowiednią dla danego zawodu. Czas trwania aplikacji jest różny i zależny do obranego kierunku rozwoju. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu zawodowego, aplikant otrzymuje prawo wykonywania wybranego zawodu. Choć w tej wersji czas nauki przygotowującej do pracy w wymarzonym zawodzie prawniczym może sięgać np. ośmiu lat, w późniejszym czasie gwarantuje bardzo szybki rozwój i piastowanie stanowiska o wysokiej renomie społecznej. Przekłada się to również na bardzo konkretne wynagrodzenie.

Praca w sektorze publicznym i prywatnym

Absolwenci prawa, którzy nie zdecydują się na wybór aplikacji i kontynuowanie kariery prawniczej, bardzo łatwo mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym.

Praca w sektorze prywatnym jest wyborem zwykle najoczywistszym i często dokonywanym. Sektor ten wszystkim absolwentom studiów prawniczych oferuje ciekawą i zwykle bardzo szybką ścieżkę kariery, zarówno w najmniejszych firmach, jak i w ogólnoświatowych korporacjach. Jednak nie należy również zapominać o sektorze publicznym, który również wykazuje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny prawa. Bardzo chętnie są oni zatrudniani na wszystkich szczeblach administracji państwowej, poczynając od gmin, powiatów i miast, a na szczeblu centralnym kończąc.