Chwilówki dla dłużników – co oferuje rynek?

To, że pożyczki pozabankowe udzielane są również osobom zadłużonym, nie jest dla nas nowością. Często gotowi jesteśmy dość pochopnie i negatywnie ocenić tego typu sytuacje. Nie da się jednak zrobić tego jednoznacznie. Osoby nazywane dłużnikami mogą mieć skrajnie różną sytuację finansową. Dopiero na podstawie bardziej dokładanej i indywidualnej analizy przyznawane są im środki w ramach pożyczki. Oferty, z których korzystają ci klienci, znacznie różnią się od siebie. 

Chwilówki dla dłużników. Co wynika z badań i raportów?

Całkiem nowe badania rynkowe, dotyczące stryktury zadłużenia Polaków, dostarczają nam ciekawych danych. Te z kolei mogą całkowicie zmienić obraz współczesnego dłużnika, do którego społecznie przywykliśmy. Ma to również niewątpliwie duży związek z sytuacją gospodarczo-ekonomiczną i nowymi przyzwyczajeniami konsumenckimi. Co zatem mówią nam raporty o zadłużeniu Polaków?

Jeśli sięgniemy wstecz do roku 2000, z badań wówczas przeprowadzonych wynikało, że aż co drugie gospodarstwo domowe miało kłopot z finansowaniem swoich bieżących potrzeb. Jak nie trudno się domyślić, był to główny cel, na który akurat wtedy Polacy przeznaczali pożyczone środki. Zgodnie z tym, osoba zadłużona to taka, której, według powiedzenia, nie starcza od pierwszego do pierwszego. Bez wątpienia, będąc w trudnej sytuacji finansowej, znacznie trudniej jest w pełni kontrolować zaciągnięte zobowiązania. Mały, nieprzewidziany wydatek mógł wpłynąć na opóźnienia i problemy ze spłatą pożyczek.

Natomiast niedawne badania, bo z 2017 roku, pokazują zgoła inną sytuację. Tylko 15% Polaków stwierdziło, że pożyczone pieniądze przeznacza na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Na co zatem są one wydawane? Przede wszystkim nie są to tzw. rzeczy pierwszej potrzeby. Środki służą głównie realizowaniu marzeń, planów, bywają również przeznaczane na inwestycje. Nabywamy dzięki nim dobra, które bardziej związane są z podnoszeniem komfortu życia czy statusu społecznego.

Jest to niewątpliwie efekt znacznie lepszej koniunktury gospodarczej, która wpłynęła na polepszenie się warunków materialnych. Taka sytuacja społeczno-finansowa oczywiście ma swoje odzwierciedlenie w ofertach produktów finansowych. Bez wątpienia wpłynęła ona również na politykę firm pożyczkowych, które dostosowują się do zmieniających realiów. Oznaką tego jest chociażby udostępnianie coraz wyższych kwot, o które można się starać czy rozkładanie spłat  zobowiązań na raty.

Chwilówka dla dłużników – kto częściej nie spłaca zobowiązań?

Z raportów wynika, że nieco więcej i częściej pożyczają kobiety. Nie jest to znaczna różnica, ale w stosunku do mężczyzn plasuje się to na poziomie 51% do 49%. Co ciekawe, kobiety częściej niż mężczyźni podchodzą do pożyczanych pieniędzy po prostu pragmatycznie – pokrywają przy ich pomocy wydatki niezbędne. Mężczyźni natomiast przeznaczają je na rzeczy, które podnoszą komfort życia – np. nowy sprzęt RTV.

Największy wzrost w zadłużeniu obserwujemy natomiast w przypadku ludzi młodych w wieku od 18 do 24 lat. Rzeczywiście, konsumenci w tym przedziale wiekowym to najliczniejsza grupa wśród klientów instytucji pozabankowych.

Jaki jest zatem profil osoby, która nie spłaca zobowiązań w terminie? Najczęściej są to mieszkańcy małych i średniej wielkości miast, przeważają tu kobiety. Sporo jest także młodych pożyczkobiorców. Z czego wynika brak terminowych spłat? Najczęściej jest to nieumiejętność właściwej oceny swojej sytuacji finansowej. Bywa również tak, że potrzeby i aspiracje tych grup osób są wyższe niż ich aktualne możliwości finansowe.

Komu udzielana jest chwilówka dla zadłużonych?

Sytuacja, którą opisaliśmy dotyczy przede wszystkim rynku pożyczek pozabankowych. A samo zadłużenie może wynikać z innych niż chwilówki zobowiązań. Warto tutaj jasno określić, kogo instytucje pożyczkowe uważają za osobę zadłużoną. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o Biurze Informacji Gospodarczej z 2017 roku, do rejestru może być wpisana osoba, która spóźniła się ze spłatą zobowiązania o 30 dni. Minimalna kwota tego zaległego zobowiązania wcale nie jest wysoka – w przypadku osób fizycznych wynosi zaledwie 200 zł.  

Najczęściej zadłużenia powstają z tytułu niespłaconych alimentów, nieopłaconych rachunków telekomunikacyjnych, opłat karnych oraz kar nałożonych przez sąd. Ważną pozycją są również niespłacone na czas raty kredytów hipotecznych.

Jak nietrudno zauważyć, dług długowi nie jest równy. Możemy mieć do czynienia z wysokimi zobowiązaniami lub zupełnie niskimi. Zatem finalne udzielenie pożyczki ze złą historią kredytową będzie zależało od indywidualnej sytuacji finansowej konsumenta.

Chwilówki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej

Zadłużenie, a konkretnie jego wysokość, nie jest jedynym parametrem decydującym o przyznaniu chwilówki. Zła historia kredytowa to jedna sprawa. Inną jest możliwość zabezpieczenia pożyczanej kwoty. Takie zabezpieczenie stanowią oczywiście środki pozwalające konsumentowi na utrzymanie płynności finansowej. Innymi słowy, chodzi o jego zdolność kredytową, która jest gwarancją na spłatę zobowiązania.

Jednak brak zdolności kredytowej nie dla wszystkich pożyczkodawców jest istotny. Na rynku znajdziemy podmioty, które oferują nawet pożyczki dla zadłużonych z komornikiem. Oczywiście trzeba pamiętać, że duże ryzyko finansowe łączy się zazwyczaj z wysokimi kosztami udzielenia środków.

Dla osób zadłużonych pomocne w znalezieniu właściwych ofert będą rankingi chwilówek i zestawienia prezentujące podmioty, które ich udzielają. Wiodącą ofertą będzie tam na pewno kredyt online dla zadłużonych. Ale znajdziemy również opcje: chwilówka na telefon dla zadłużonych, pożyczka dla zadłużonych udzielana stacjonarnie. Dzięki takim zestawieniom z łatwością porównamy wybrane parametry ofert. Sprawdzenie ofert online może być szczególnie ważne dla osób, którym zależy na czasie i starają się o natychmiastowe przyznanie środków.