Kryminologia i kryminalistyka. Studia dla, tych, którzy pragną dbać o nasze bezpieczeństwo

Kryminologia

W ostatnich latach słowo „bezpieczeństwo” odmieniane było przez wszystkie przypadki i łączone z praktycznie każdą dziedziną naszego życia. Najzupełniej racjonalne poczucie zagrożenia tego bezpieczeństwa sprawiło, iż bardzo wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących zapobiegać wszelkim niebezpiecznym sytuacjom. Dotyczy to również osób posiadających odpowiednią wiedzą na temat kryminologii i kryminalistyki.

Czym jest Kryminologia i kryminalistyka?

Kryminologia i kryminalistyka to jedna ze specjalności dostępnych na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, znajdującym się w ofercie Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej. Jak wskazuje sama nazwa tej specjalności, podstawą tworzącego ją programu są dwie niezwykle ważne dziedziny nauki wykorzystywane szeroko przez organy bezpieczeństwa – kryminologia oraz kryminalistyka.

Kryminologia jest nauką społeczną, w której polu zainteresowania znajduje się osoba sprawcy przestępstwa, ale nie tylko. Równie ważna jest jego ofiara. Bazę dla kryminologii stanowi psychologia, psychiatria oraz socjologia – nauki tyleż wymagające, co fascynujące, rzucające zupełnie nowe światło zwłaszcza na tę „mroczną” stronę naszego życia.

Kryminalistyka z kolei ma w sobie znacznie więcej z nauk ścisłych, w tym również technicznych, ponieważ jej celem jest rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie wszelkim tzw. ujemnym zjawiskom społecznym, czyli – mówiąc wprost – wszelkiego typu przestępstwom. Kryminalistyka, korzystając zarówno z wielokrotnie sprawdzonych metod, jak i z nowinek technologicznych, pozwala udowodnić związek (lub brak związku) pomiędzy danymi zdarzeniami (przestępstwami), a osobami podejrzanymi o uczestnictwo w nich.

Dlaczego warto studiować Kryminologię i kryminalistykę na UTH?

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła do swojej oferty edukacyjnej Kryminologię i kryminalistykę, jako specjalność dostępną na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Specjalność ta stanowi prawdziwą gratkę dla osób pragnących dowiedzieć się jak najwięcej o technikach stosowanych przez sprawców przestępstw oraz o ogólnych mechanizmach popychających ich do popełniania czynów zabronionych.

Jako absolwent naszej uczelni na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością Kryminologia i kryminalistyka będziesz mógł wykorzystywać zdobytą dzięki nam wiedzę w takich organizacjach, jak:
• policja, służby specjalne, więziennictwo,
• instytucje zajmujące się bezpieczeństwem wewnętrznym,
• służby celne,
• firmy ochroniarskie,
• instytucje zajmujące się bezpieczeństwem publicznym.

Dzięki współpracy m. in. z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym, Strzelnicą AGVO oraz porozumieniu z Komendantem Głównym Policji, nasi absolwenci otrzymują ogromną dawkę wiedzy praktycznej i teoretycznej zapewniającej im sporą przewagę na rynku pracy w każdym zawodzie związanym z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.